Bölüm Hakkında

METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır.
 
Bu bölüm Metalürji ve Malzeme Mühendisliği dallarında eğitim ve öğretim görmek isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri için tasarlanmıştır. Bölümde gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalar ile her türlü mühendislik malzemeleri üzerine bilgi üretilmesi ve bu bilginin uygulanması yoluyla da ülke ve bölgenin bilimsel altyapısına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği; üretiminden başlayarak, tasarımı, uygulanması ve uygulanmalarındaki performansı ile mühendislik malzemelerini inceler.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 2 Doç. Dr.,  4 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere on öğretim elemanı ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Bölümde üç anabilim dalı yer almaktadır. Bunlar;
-          Malzeme Anabilim Dalı,
-          Üretim Metalürjisi Anabilim Dalı ve
-          Seramik Malzemeler Anabilim Dalı’dır.
 
 
 
Bölümün Misyonu
Bartın Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu uzman, özgün birikimlere sahip nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile Lisans ve Lisansüstü eğitimi vererek;
  • mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerini araştırma, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip,
  • bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya ve bunları yayımlamaya istekli,
  • tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,
  • problem çözme kabiliyetine, lider özelliğine, sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik bilince ve sorumluluğa sahip, bilgi ve becerisini talep sahipleriyle paylaşan, takım çalışmasına yatkın,
  • ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmasız kabul görecek niteliklere sahip,
bir metalurji ve malzeme mühendisi yetiştirmeye odaklanmıştır. 
 
Bölümün Vizyonu
Bartın Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü;
·        Verdiği eğitim – öğretimin, ürettiği bilgi ve teknolojinin ulusal ve evrensel kalkınmaya fark edilir katkılarda bulunmasını,
·        ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan,
·        bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı hedeflemektedir