Bölüm Başkanının Mesajı

Bartın Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuş olmasına rağmen bu kısa zamanda önemli mesafe katetmiştir. Bölümümüz ‘evrensel etik-bilim’ felsefesine uygun olarak bölümümüzün mezunlarının edindikleri bilgi ve birikimi farklı alanlarda kullanmaları ve modern bakış açısıyla geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, ülkenin saygın üniversitelerinde eğitim almış ve almakta olan genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz, bölümümüz öğrencilerine Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kendilerini geliştirmelerini ve gelecekteki yaşamlarında vizyon sahibi olmalarını sağlayacak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, son yıllarda nanoteknolojik yeniliklerin insan hayatını kolaylaştıran ve gelecek için umut verici araştırmaların söz konusu olması dolayısıyla gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, meslekteşlarımıza mevcut durumda ve gelecekte insanlığa katkı anlamında çok büyük sorumluluklar yükleneceğinin göstergesidir. Bölümümüz bu bakış açısıyla geleceğin mühendislerine derslerde bilimin temel kavramlarını, araştırma yapma tekniklerini ve yaratıcı bakma anlayışını öğretmektedir.

Tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim hayatında başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi A. Cahit KARAOĞLANLI